Tag: สังหารสวรรค์

สังหารสวรรค์ 

สังหารสวรรค์

สังหารสวรรค์ 

หลังจากเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ ทำให้เขาเป็นอิสระ แต่อิสระก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขา ถึงแม้มันจะแปลกใหม่แต่เขาก็ชอบมัน…
ตัวเอกของเรื่องถูกส่งไปในยุคบรรพกาลที่มีสิ่งมีชีวิตหลายเผ่าพันธุ์กำลังแสวงหาความเป็นใหญ่ในปฐพี เขาได้บ่มเพาะพลังในยุคนั้นเพื่อค้นหาความหมายของชีวิต แต่หารู้ไม่ว่าตนจะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ขอบคุณที่มา : kawebook…
สังหารสวรรค์

สังหารสวรรค์

สังหารสวรรค์ 

หลังจากเกิดเหตุระเบิดครั้งใหญ่ ทำให้เขาเป็นอิสระ แต่อิสระก็เป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเขา ถึงแม้มันจะแปลกใหม่แต่เขาก็ชอบมัน…
ตัวเอกของเรื่องถูกส่งไปในยุคบรรพกาลที่มีสิ่งมีชีวิตหลายเผ่าพันธุ์กำลังแสวงหาความเป็นใหญ่ในปฐพี เขาได้บ่มเพาะพลังในยุคนั้นเพื่อค้นหาความหมายของชีวิต แต่หารู้ไม่ว่าตนจะเป็นผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ขอบคุณที่มา : kawebook…