บันทึกเซียนกระบี่ 

ผู้คนมีชีวิตอยู่ในโลกล้วนต้องเผชิญทุกข์สุขมากมายหลากหลายเรื่องราว

กอปรขึ้นเป็นความน่าเบื่อหน่ายประการหนึ่ง ข้าปราถนาที่จะหลุดพ้นจากโลก

ข้าปราถนาที่จะหลุดพ้นจากวัฏ แต่…มันจะง่ายดายถึงเพียงนั้น?

ขอบคุณที่มา : kawebook…