แพะตัวเมีย

แพะตัวเมีย กับ หนวดเครา

แพะตัวเมีย กับ หนวดเครา
คนแต่ง : อีสป

วันหนึ่ง แพะเพศผู้กำเนิดไม่ชอบใจเทวดาจูปิเตอร์ ที่ท่านทรงประทานหนวดเคราให้กับแพะตัวเมีย เนื่องจากพวกมันมีความรู้สึกว่าหนวดเคราทำให้แพะตัวเมียมีฐานะทัดเทียมกับพวกมัน เทวดาจูเปอร์ก็เลยพูดว่า “ปลดปล่อยให้พวกคุณสุขสบายกับศักดิ์ศรีเก๊นั้นถัดไปเหอะ ด้วยเหตุว่าถึงจะอย่างไรพวกคุณก็มีกำลังวังชา รวมทั้งความกล้าน้อยกว่าพวกเจ้าอยู่ดี”

:: นิทานหัวข้อนี้สอนให้ทราบว่า ::

ทุกคนล้วนทรงเกียรติแล้วก็เกียรติยศอยู่ในตนเองทั้งหมด

:: พุทธภาษิต ::

ชาติถทฺโธ ธนถทฺโธ วัวตฺตถทฺโธ จ โย นโร
สญฺญาตึ อตำหนิมญฺเญตำหนิ ตํ ปราภวโต มุขํ.

คนไหนกัน ถือตัวเพราะเหตุว่าชาติ ลำพองเพราะเหตุว่าทรัพย์สมบัติ ทะนงตัวเนื่องจากว่าสกุล
ย่อมดูถูกเหยียดหยามเครือญาติของตัวเอง บาคาร่า ข้อนั้นเป็นเหตุที่ความเสื่อมโทรมของคนนั้น.

(พุทฺธ) ขุ. สุ. ๒๕/ ๓๔๗