ท่านเศรษฐี

ท่านเศรษฐี กับ เจ้าชาวนา และจอมพลัง

ท่านเศรษฐี กับ เจ้าชาวนา และจอมพลัง
ผู้แต่ง-ภาพประกอบ : ภัทรีดา ประสานทอง สำนักพิมพ์ : วาดดาว จำนวน : ๓๒ หน้า

ชาวนายากจนคนหนึ่งเลี้ยงโคชื่อนันทวิศาลไว้ โคตัวนี้มีกำลังมหาศาล วันหนึ่งโคนันทวิศาลได้คิดแผนการ ให้ชาวนาท้าเศรษฐีที่ชอบหลอกชาวบ้าน ให้ทดสอบกำลังของโคนันทวิศาลว่าสามารถลากเกวียนทั้งหมดที่เศรษฐีมีได้ ซึ่งเศรษฐีก็ตกลงรับคำท้า แต่พอถึงวันแข่งชาวนากลับตวาดโคนันทวิศาล ทำให้มันหมดกำลังใจไม่สามารถลากเกวียนได้ ต่อมาชาวนาสำนึกได้จึงขอโทษโคนันทวิศาล

ต่อมาชาวนาได้ไปท้าเศรษฐีอีกครั้ง โดยเดิมพันด้วยของทั้งหมดที่ชาวนามี เศรษฐีจึงออกอุบายใส่หินไว้จนเต็มทุกเกวียนที่เขามี แต่โคนันทวิศาลก็สามารถลากเกวียนทั้งหมดได้ เนื่องจากได้ยินถ้อยคำชมเชยอันไพเราะจากชาวนา เมื่อชนะแล้วชาวนาและโคนันทวิศาลจึงนำเงินพนันที่ได้มาแบ่งให้ชาวบ้าน และยังอภัยให้เศรษฐี

เศรษฐี ชาวนาและ จอมพลัง เรียบเรียงขึ้นใหม่จากชาดกเรื่อง นันทวิศาลชาดก โดยนำเสนอในรูปแบบของหนังสือภาพสำหรับเด็ก บาคาร่า ที่อ่านและเข้าใจง่าย ทั้งภาษาและภาพประกอบ