ชาวนา

ชาวนา กับ งู

ชาวนา กับ งู
คนเขียน : อีสป

วันหนึ่งในช่วงฤดูหนาวอันเย็นเยือก เกษตรกรคนหนึ่งเดินมาเจองูนอนขดตัวแข็งทื่อใกล้ตาย เพราะว่าทนความเหน็บหนาวกสิกรรู้สึกส่งข่าวสารก็เลยอุ้มงูไว้แนบอกแล้วนำกลับไปบ้านด้วย

เมื่อมาถึงบ้าน ชาวไร่ชาวนาได้ก่อกองไฟให้ความอบอุ่นแก่งู บาคาร่า แม้กระนั้นเมื่องูฟื้นคืนสติก็เลี้อยปราดเข้าฉกชาวไร่ชาวนาจนกระทั่งแก่ความตาย

: : นิทานประเด็นนี้สอนให้ทราบดีว่า : :
คนเลวย่อมไม่เคยรู้พระคุณคนอื่นๆ

: : พุทธภาษิต : :
ชยํ เวรํ ปสวว่ากล่าว ทุกขํ เสติ ปราชิโต
อนุสนฺโต สุขํ เสติ หิเหม็นตุวา ชยปราชยํฯ

ผู้ชนะย่อมสร้างเวร ผู้แพ้ย่อมนอนทุกข์
คนละความชนะรวมทั้งความแพ้ได้แล้ว สงบสติอารมณ์ได้ย่อมนอนสุข