งูกับปู

งูกับปู

งูกับปู
ผู้เขียน : อีสป

ณ ท้องทุ่งแห่งหนึ่ง งูกับปูเป็นเพื่อนรักกัน ทั้งคู่ชอบไปไหนมาไหนร่วมกันเสมอ ปูมีนิสัยถูกใจเดินไปข้างๆ ส่วนงูถูกใจเลี้อยคดไปคดมาไปๆมาๆ วันหนึ่ง ปูมองเห็นงูเดินเลี้ยวไปเลี้ยวมาไปๆมาๆไม่น่าสนใจปูก็เลยบอกให้งูเดินเสมือนมันแต่งูไม่ยินยอมประพฤติตาม ปูขุ่นเคืองมากมาย เมื่องูเผลอมันก็เลยใช้ก้ามของมันคีบที่คองูจนตาย เมื่อปูมองเห็นร่างของงูยืดตรงแข็งทื่อเหมือนกับขอนไม้ บาคาร่า เจ้าปูก็บอกว่า “หากเจ้าเลื้อยตรงๆแบบงี้เสียเดิมที เจ้าก็คงจะไม่ต้องโดนลงทัณฑ์แบบงี้หรอก”

:: นิทานหัวข้อนี้สอนให้ทราบดีว่า ::

ผู้มีนิสัยหลอกลวงและไม่ไม่คดโกงพบได้มากหายนะเข้าวันใดวันหนึ่ง

:: พุทธภาษิต ::

อถ ขว้างปานิ กมฺมานิ แขนํ พาโล น พุชฺฌว่ากล่าว
เสหิ กมฺเมหิ ทุมฺเมโธ อคฺคิทฑฺโฒว ตปฺปตำหนิ.

เมื่อคนโง่เขลามีสติปัญญาทราม ทำปาบชั่วช้าอยู่ก็ไม่เคยรู้สึก
เขาตกระกำลำบากเนื่องจากว่าบาปของตนเอง เสมือนถูกไฟลุก.

(พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๓๓.