ค้างคาวกับลิง

ค้างคาวกับลิง

ค้างคาวกับลิง
ผู้เขียน : อีสป

กึ่งกลางป่าใหญ่แห่งหนึ่ง ลิงรวมทั้งค้างคาวอาศัยอยู่ในป่าเดียวกัน วันหนึ่งลิงกำเนิดต้องการมีแขนแล้วก็ขาสั้นราวกับค้างคาว มันก็เลยถามค้างคาวว่า “เพราะเหตุใดแขนขาของเจ้าถึงได้สั้นนัก” ค้างคาวตอบว่า “อาจจะเป็นเพราะเราจำเป็นต้องนอนแขวนหัว เกร็งแขนขาวันแล้ววันเล่าละมั้ง แขนขาของเราถึงได้สั้น” บาคาร่า เมื่อเจ้าลิงทึ่มได้ยินแบบนั้น มันก็เลยทดลองนอนแขวนหัวเสมือนอย่างค้างคาวทำบ้าง ไม่นานนักมันก็เลือดตกหัวตาย

:: นิทานประเด็นนี้สอนให้ทราบว่า ::

ต้องพึงพอใจในสิ่งที่ตนเป็นอยู่

:: พุทธภาษิต ::

ยํ ลทฺธํ เตน เหม็นตุฏฺฐพฺพํ.
ได้สิ่งใด พึงพอใจด้วยสิ่งนั้น.
วิ . ภิ. ๓/ ๙๖. ขุ. ชา. เอก. ๒๗/ ๔๔.