กบกับหนู

กบกับหนู

กบกับหนู
ผู้เขียน : อีสป

หนูตัวหนึ่งเริ่มเดินทางท่องเที่ยวจนถึงมาถึงลำน้ำ เพื่อหาอาหาร มันมีความเห็นว่าอีกฝั่งของลำน้ำมีของกินสมบูรณ์บริบูรณ์ ก็เลยคิดจะข้ามฝั่งไป มันเดินไปพบกบที่อยู่แถวนั้น แล้วบอกให้พามันว่ายน้ำผ่านไป แม้กระนั้นกบไม่ยอมรับ “เราก็ตัวเท่าๆกับท่าน แล้วเราจะพาท่านผ่านไปได้เช่นไร” หนูไม่ยินยอมรวมทั้งยืนยืนที่จะไปให้ได้ ด้วยความหงุดหงิดกบก็เลยยอมโดยให้หนูเอาเท้าผูกใกล้กับเท้าของมันแล้วว่ายพาไป เมื่อมาถึงกึ่งกลางสายธารกบว่ายถัดไปไม่ไหวก็เลยหยุด และก็ก่อนที่จะทั้งคู่จะจมน้ำไปร่วมกัน ก็มีนกเหยี่ยวตัวหนึ่งบินผ่านมามองเห็นเข้า บาคาร่า ก็เลยบินโฉบลงมาคาบทั้งคู่ไปรับประทานพร้อมเพียงกัน

:: นิทานประเด็นนี้สอนให้รู้ดีว่า ::

การบังคับผลดีจากคนที่ไม่สามารถที่จะให้ได้ ย่อมมีแต่ว่าความทรุดโทรม

:: พุทธภาษิต ::

ทุกฺขํ อที่นาโถ วิหรดี.
คนไม่มีที่พึ่งพิง อยู่กังวล.
นัย – องฺ. ทสก. ๒๔/ ๒๗, ๓๑.